Zobacz również

Nowy formularz deklaracji

Formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1.07.2019r.

Formularze deklaracji dla niezamieszkałych

Formularze deklaracji dla zamieszkałych

 

Treść uchwały:

Uchwała.VII.50.2019.2019-03-22

Uchwała.VII.51.2019.2019-03-22