Zobacz również

Zarządzenie nr 125/2016 Wójta Gminy Tczew z dnia 04.08.2016 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu funduszu sołeckiego Gminy Tczew


Zarządzenie 125/2016

Załącznik nr 1 do zarządzenia - Regulamin funduszu sołeckiego Gminy Tczew

Załącznik nr 1 do Regulaminu - wzór wniosku

Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzór uchwały

Załącznik nr 3 do Regulaminu - wzór protokołu

Załącznik nr 4 do Regulaminu - wzór listy obecności

Załącznik nr 5 do Regulaminu - wzór pisma o odrzuceniu wniosku