mapa zima

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Tczew w sezonie zimowym 2017/2018

Gmina Tczew dnia 03.10.2017r. podpisała umowę na kompleksowe zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Tczew w sezonie zimowym 2017/2018.
Jak w latach poprzednich Gmina została podzielona na cztery rejony, w których wyodrębniono drogi z podziałem na kolejność odśnieżania.
Wszystkie pojazdy biorące udział w utrzymaniu zimowym dróg, zostały wyposażone w lokalizatory GPS. W Urzędzie, wyznaczono stanowisko koordynatora „akcji zima”, który będzie wydawał dyspozycje dotyczące odśnieżania lub uszorstniania dróg gminnych.
Zgłoszenia przyjmowane będą  pod nr telefonu: 696-493-814 (telefon całodobowy)
Telefon 058 530-51-37 lub 058 530-51-15 czynny w godzinach pracy Urzędu.

Zdjęcia