Komendant PSP w Tczewie pożegnał się ze służbą

Komendant PSP w Tczewie pożegnał się ze służbą

Waldemar Walejko - Komendant Powiatowy PSP w Tczewie pożegnał się ze służbą i swoją jednostką. Uroczystość z udziałem służb mundurowych, samorządowców i duchowieństwa odbyła się 15. września. Jego obowiązki przejął bryg. Andrzej Mróz.

W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Tczew Roman Rezmerowski, który podziękował Komendantowi za długoletnią współpracę, profesjonalizm, zaangażowanie i pełną poświęcenia pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Waldemar Walejko związany był z tczewską komendą od 1989 r. Zaczynał jako oficer operacyjny, później przeszedł wszystkie kolejne szczeble. Był m. in. zastępcą dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, zastępcą komendanta rejonowego, powiatowego, aż w końcu w 2002 r. został komendantem powiatowym. W ciągu służby zmierzył się z wieloma poważnymi akcjami - chodzi m. in. o zabezpieczenie Euro 2012, czy walkę z powodzią. Otrzymał wiele nagród - m. in. Srebrny Krzyż Zasługi.

Zdjęcia