Tutaj powinien być opis

Zwrot podatku akcyzowego

Przypominamy, że 31 sierpnia 2017 r. upływa termin składania wniosków na zwrot podatku akcyzowgo zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, za okres od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Zdjęcia