logo

Sprawdź, co zmieni się w okresie zasiłkowym 2017/2018

W dniu 7 lipca 2017 Sejm RP przyjął zaproponowany przez rząd pakiet zmian związanych z systemami wsparcia rodzin. Zmiany dotyczą programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Nowości w świadczeniach
Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostaną bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe dla rodzin ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko 800 złotych lub 1200 złotych, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.
Ważne! Od nowego okresu zasiłkowego świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
1.    drugi z rodziców dziecka nie żyje;
2.    ojciec dziecka jest nieznany;
3.    powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4.    sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5.    dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W nadchodzącym okresie zasiłkowym wysokość zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego oraz kryterium dochodowe, uprawniające do nich pozostaje bez zmian.
Pojawią się natomiast ułatwienia w zakresie ubiegania się o świadczenia. Polegają na ujednoliceniu terminów składania wniosków o świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski o przyznanie wspomnianych świadczeń w tym roku będą przyjmowane od 1 sierpnia.
 
Od 1 sierpnia obowiązywać będą również nowe formularze wniosków.  


Bedą one dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, z siedzibą w Gniszewie, jak również na stronie internetowej http://www.gops.tczew.pl/. Wnioski będzie można składać osobiście i drogą elektroniczną poprzez: Portal usług elektronicznych ZUS, Portal informacyjno-usługowy Emp@tia i bankowość elektroniczną.

Zdjęcia