logo gminy

XXXVIII Sesja Rady Gminy Tczew

                                                                                                  Tczew, dnia 12.07. 2017r.

Przewodniczący  Rady
Gminy Tczew
                                                                                                                                                                                                                                   
                                              ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew
                                                           zwołuję
                                             XXXVIII Sesję Rady Gminy Tczew
                                            na dzień 19 lipca 2017r. godz. 13.00
                                            w budynku Urzędu Gminy Tczew
                                             przy ul. Lecha 12, sala Nr 12

Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Interpelacje radnych.
4.    Podjęcie uchwały  w sprawie  zmian w budżecie gminy Tczew na 2017 rok.                               
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew na lata 2017-2021.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia przekształconego z dniem 1 września 2017r. Gimnazjum w Dąbrówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dąbrówce.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Miłobądzu im. Obrońców Pomorza Gdańskiego.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lubiszewie.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Swarożynie.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Turzu.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Turze, gmina Tczew, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Tczew Nr XXXV/383/2002 z dnia 21 sierpnia 2002r.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym.
14.    Informacje, wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.Zdjęcia