Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu tczewskiego rywalizowały w SwarożynieXXI Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich odbył się w tym roku w Gminie Tczew, w miejscowości Swarożyn, 7 lipca. Oprócz rywalizacji, panie, tak jak zawsze, zafundowały widzom świetną zabawę.  Organizatorem Turnieju było Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet, Biuro Powiatowe Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Tczewie, Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku przy wsparciu samorządów lokalnych oraz sponsorów.
Celem turnieju jest integracja środowiska  wiejskiego w powiecie tczewskim, popularyzowanie dziedzictwa  kulturowego regionu, pobudzenie aktywności  wśród  mieszkańców, inspirowanie do pracy zespołowej oraz kultywowanie tradycji.

O przepustkę do eliminacji wojewódzkich walczyły cztery koła: Brzuśce, Wielki Garc, Czatkowy oraz Morzeszczyn.
Panie zmagały się w pięciu konkurencjach, które były określone w regulaminie konkursu:
- kulinarna – dekoracje wielkanocne - „Pisanki i Mazurek”,
- wokalna – piosenka kabaretowa z inscenizacją pt. „Warto było i Megababki to my” lub „Magababki to my”.,
- edukacyjna – tablica pod hasłem „Nasi bracia mniejsi”,
- moda – „Deszczowa kreacja”,
- taneczna – taniec dowolny.

Konkurencje były oceniane przez jury w składzie: Piotr Hałuszczak, Marek Modrzejewski i Tadeusz Szwarc. Gospodynie śpiewały, recytowały i tańczyły, wszystko po to, aby jak najlepiej wypaść. Punktacja była bardzo wyrównana. Ostatecznie  wygrało Koło Gospodyń Wiejskich z miejscowości Brzuśce z gminy Subkowy. Wszystkie koła otrzymały nagrody. Koło Gospodyń Wiejskich z Czatków otrzymało nagrodę Wójta Gminy Tczew, którą wręczyła sekretarz Joanna Szlicht. W przyszłym roku zwycięskie Koło reprezentować będzie powiat tczewski na turnieju wojewódzkim. Wójt Gminy Tczew, jako gospodarz terenu, na którym odbywały się eliminacje,  ufundował tort dla wszystkich uczestników Turnieju.  

Zdjęcia