podpisanie umowy

Powstaną nowe miejsca rekreacji


Gmina Tczew pozyskała środki na zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie parku w Boroszewie” oraz „Budowa placu zabaw w miejscowości Miłobądz” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski o przyznanie pomocy zostały rozpatrzone pozytywnie przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W ubiegły piątek 7 lipca br. Wójt Gminy Tczew Roman Rezmerowski podpisał umowy o dofinasowanie ww. inwestycji.  Łączna wartość pozyskanych środków opiewa na kwotę prawie 300 tys. zł.

Jedna z operacji polegać będzie na budowie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie parku w Boroszewie, który znajduje się w centrum wsi. W ramach operacji wybudowany zostanie chodnik z kostki brukowej o szerokości 2,5 m stanowiący szlak spacerowy wokół istniejącego oczka wodnego (chodnik o łącznej długości 360 mb). Przestrzeń parku zostanie zagospodarowana również poprzez budowę drewnianego pomostu w miejscu istniejącego oczka wodnego oraz budowę obiektów małej architektury w sąsiedztwie szlaku spacerowego. Zakres wybudowanych obiektów małej architektury obejmuje: budowę placu zabaw dla dzieci w postaci piaskownicy otoczonej drewnianymi palisadami o powierzchni 45 m², wieży mini wraz ze zjeżdżalnią oraz budowę siłowni zewnętrznej składającej się z urządzeń fitness typu: biegacz, trenażer, ławka, wyciąg górny. Ponadto w ramach operacji przewidziano również budowę altany rekreacyjnej oraz dwóch stanowisk grillowych wraz z ławkami. Wzdłuż szlaku spacerowego zamontowane zostaną ławki oraz kosze na śmieci. Realizacja operacji umożliwi mieszkańcom korzystanie z nowej oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Tczew, polegającej na stworzeniu dostępu do przestrzeni publicznej nowego miejsca spotkań, wypoczynku i rekreacji. Zagospodarowany park stanie się swoistą wizytówką wsi Boroszewo, a także wpłynie na estetykę  przestrzeni publicznej na obszarze Gminy Tczew.

Kolejne zadanie polega na budowie placu zabaw dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w wieku od 3 do 12 lat. Miejsce, gdzie powstanie plac zabaw to teren szkoły podstawowej w Miłobądzu. W ramach budowy postawione zostaną urządzenia takie jak: zestaw 2 zjeżdżalnie z wieżą i mostkiem, zabawka auto, drewniany domek, zabawka lokomotywa z wagonem, karuzela tarczowa z siedzeniami, huśtawka podwójna, huśtawka ważka podwójna, zabawka sklepik drewniany, tablica do malowania, bujak konik, bujak dino, bujak motorek, a także elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci oraz regulamin placu zabaw. Obiekt zostanie ogrodzony. Plac będzie służył nie tylko przedszkolakom i uczniom szkoły podstawowej, ale również mieszkańcom gminy Tczew.

Niebawem rozpocznie się procedura przetargowa, celem wyłonienia wykonawców na powyższe zadania.


Zdjęcia