przedszkole

Dyżurujące przedszkola w wakacje

Harmonogram dyżurów wakacyjnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2016/2017, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczew

W okresie ferii letnich dyżur wakacyjny będą pełniły, w niżej wymienionych okresach, następujące jednostki organizacyjne Gminy Tczew, w których w roku szkolnym 2016/2017 zorganizowano przedszkola lub oddziały przedszkolne:


1.    Od 3 lipca do 14 lipca 2017 roku – Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarożynie.
2.    Od 17 lipca do 28 lipca 2017 roku – Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu.
3.    Od 31 lipca do 11 sierpnia 2017 roku – Szkoła Podstawowa w Lubiszewie.
4.    Od 21 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku – Szkoła Podstawowa w Miłobądzu.

Rekrutacji do dyżurujących przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  podlegają wyłącznie dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczew.

Rekrutacja zostaje przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i Uchwałą nr XXXIV/208/2017 Rady Gminy Tczew z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów i ilości uzyskanych punktów.

Po spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych, w przypadku wystąpienia tej samej liczby punktów u kandydatów, o przyjęciu do dyżurującego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej decyduje kolejność zgłoszeń – składania wniosków.

Wnioski należy składać w sekretariacie dyżurującego  publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w godzinach od 8.00 do 14.00 w dni robocze od 9 czerwca 2017 r. do 14 czerwca 2017 r.

O kolejności zgłoszeń decyduje wpływ wniosku do sekretariatu dyżurującego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

Wnioski, które wpłyną do sekretariatu dyżurującego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej po terminie określonym w punkcie 4, nie będą rozpatrywane.
                

Zdjęcia