boisko sportowe w Małym Miłobądzu

Boisko sportowe w Małym Miłobądzu


Mieszkańcy Małego Miłobądza mogą cieszyć się nowym boiskiem. W piątek 19.05.2017 r. odbył się odbiór obiektu. Pierwszego gola strzelił Wójt Gminy Tczew Roman Rezmerowski. Boisko zlokalizowane jest w centrum wsi. Nowy obiekt będzie miejscem, gdzie najmłodsi mieszkańcy będą mogli spędzać wolny czas, uprawiając sport.  
Wykonawcą zadania była Firma ARS Arkadiusz Stubba z Kolnika.  W ramach inwestycji postawiono dwa piłkochwyty wykonane z siatki drucianej, dwie bramki o wymiarach 3 m/2 m. Dodatkowo zamontowano trzy ławki o podstawie betonowej z siedziskiem drewnianym oraz dwa betonowe kosze na śmieci. Koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 34 000,00 zł.


Zdjęcia