Gminny Dzień Strażaka - Gniszewo

Gminny Dzień Strażaka

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” - to słowa, które w ubiegłą sobotę (06.05.) były kilkakrotnie podkreślane podczas obchodów Gminnego Dnia Strażaka. Jest to motto strażaków, widniejące na sztandarach strażackich, które oznacz, że nie jest to zwyczajne działanie, lecz szlachetna służba Bogu, ludziom i Ojczyźnie. Dlatego rokrocznie na początku maja ożywa pamięć św. Floriana, który jest nie tylko patronem, ale wzorem odwagi, męstwa i trwałości własnych przekonań.

Święty Florian stał się orędownikiem strażaków po pożarze na krakowskim Kleparzu w 1528 roku, gdzie znajdowały się jego relikwie. Ogień zajął wtedy okoliczne budynki, ocalając w znacznej mierze kościół św. Floriana. Od tego czasu męczennik jest patronem walki z pożarami.

Uroczystości z okazji Dnia Strażaka rozpoczęły się o godzinie 15, mszą świętą w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Swarożynie, którą odprawił proboszcz parafii ks. dr Piotr Malinowski, który jest również kapelanem strażaków. Następnie odbyła się zbiórka pocztów sztandarowych oraz druhów strażaków przy remizie w Gniszewie, gdzie nastąpiła dalsza cześć obchodów.

Dowódca uroczystości druh Dawid Prengiel, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniszewie złożył meldunek prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tczewie Julianowi Grygolcowi o gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Tczew  do uroczystego apelu z okazji Dnia Strażaka. Aby tradycji stało się zadość prezes Julian Grygolec wręczył figurę św. Floriana Dawidowi Prengelowi, prezesowi jednostki przygotowującej tegoroczne obchody.

Na uroczystości nie mogło zabraknąć wójta gminy Tczew Romana Rezmerowskiego, który w swoim przemówieniu podkreślił, że jest bardzo dumny, że w gminie mamy taką straż pożarną. Wśród zaproszonych gości byli również: przewodniczący rady gminy Tczew Krzysztof Augustyniak, sekretarz gminy Tczew Joanna Szlicht, radny powiatu tczewskiego Piotr Odya, kierownik referatu komunalnego Henryk Bzowski oraz skarbnik ZOGZOSP RP Karolina Liebrecht. Państwową Straż Pożarną reprezentował st. kpt. mgr inż. Zbigniew Rzepka, zastępca komendanta powiatowego.

Jak co roku był to dobry czas do wyróżnienia i docenienia naszych druhów.
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego, uchwałą nr 1 z dnia 10.03.2017 r. przyznało odznakę „Strażak Wzorowy” następującym strażakom:

Mateuszowi Kusio z OSP w Miłobądzu,
Dawidowi Szczurowskiemu z OSP w Miłobądzu,
Jackowi Bajfusowi z OSP w Boroszewie,
Markowi Jabłońskiemu z OSP w Boroszewie,
Piotrowi Kurczynie z OSP w Boroszewie,
Pawłowi Zakrzewskiemu z OSP w Gniszewie,
Pawłowi Landowskiemu z OSP w Swarożynie.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Pomorskiego Nr 3/OP z dnia 18.04.2017 r.

Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
odznaczono:
Natalię Nowakowską z OSP w Miłobądzu,
Daniela Szczurowskiego z OSP w Miłobądzu,
Janusza Jażdżewskiego z OSP w Boroszewie,
Krystiana Małkowskiego z OSP w Gniszewie,
Patryka Langowskiego z OSP w Swarożynie,

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
odznaczono:
Jolantę Kozłowską z OSP w Gniszewie,
Kamilę Kuśmierczyk z OSP w Swarożynie,
Romana Jankowskiego z OSP w Swarożynie,
Romana Bartelika z OSP w Swarożynie,
Łukasza Kuśmierczyka z OSP w Swarożynie.

Zdjęcia