uroczystości w Zespole Kształcenia i Wychowania w Swarożynie

Potrójna uroczystość w Swarożynie

Ubiegły piątek (28.04.) w Zespole Kształcenia i Wychowania w Swarożynie był dniem bardzo uroczystym. Tego dnia szkoła obchodziła 95–lecie działalności w granicach państwa polskiego. Drugim ważnym powodem spotkania to upamiętnienie 226. rocznicy  uchwalenia  Konstytucji Trzeciego Maja. I był jeszcze powód trzeci - promocja książki Pana Krzysztofa Halickiego pt.: „Dzieje Gminy Tczew od czasów najdawniejszych po 1989 r.” wydana przez Urząd Gminy w Tczewie.

Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele władz samorządowych, radni gminy Tczew, sołtysi, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych, proboszczowie parafii z terenu gminy Tczew, dyrektorzy szkół z terenu gminy Tczew, dyrektorzy bibliotek publicznych z powiatu tczewskiego oraz emerytowani nauczyciele pracujący w swarożyńskiej szkole.

Uroczystość rozpoczęto Polonezem w wykonaniu trzecioklasistów. Następnie przedstawiona została prezentacja o początkach szkolnictwa w Swarożynie. Uczniowie zaprezentowali inscenizację pt.: „Trudne dzieje Rzeczpospolitej” oraz recytowali fragmenty „Pana Tadeusza”.

Podczas uroczystości wręczone zostały również nagrody dla laureatów Gminnego Konkursu Humanistycznego, który od wielu lat odbywa się w szkole z okazji kolejnych rocznic uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. W tym roku uczniowie Gimnazjum w Dąbrówce i ZKiW w Swarożynie podjęli między sobą rywalizację. Uczniowie: Oliwia Mieliwek, Wiktoria Miszewska, Nikola Grzenkowicz, Wiktoria Trocha, Kamila Parciak i Alina Kuśnierz, otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki.

W kolejnym punkcie programu, o „dodatnich cechach obywatelskich” mówiła Pani Irena Ukleja z domu Cieślak, która była nauczycielką języka polskiego w swarożyńskiej szkole w latach 1959 – 1968.

Dyrektor Wojciech Czerwiński wraz z Wójtem Romanem Rezmerowskim wręczyli emerytowanym nauczycielom podziękowania za pracę na rzecz oświaty i wychowania w szkole w Swarożynie.

Promocja książki

Podczas uroczystości zaplanowano również blok poświęcony promocji książki pt. „Dzieje Gminy Tczew od czasów najdawniejszych po 1989 rok”, która została wydana przez Urząd Gminy w Tczewie. Jest to pierwsza tak obszerna książka historyczna. Publikacja została napisana, aby ocalić od zapomnienia fakty, które były niezwykle istotne dla dziejów Gminy Tczew. Bazę źródłową opracowania stanowiła dokumentacja zgormadzona w Archiwum Państwowym w Gdańsku oraz Instytucie Pamięci Narodowej. Wiele cennych wiadomości o historii poszczególnych wsi pozyskano z Kroniki klasztoru Świętego Zakonu Cystersów w Pelplinie, kronik szkolnych oraz ochotniczych straży pożarnych. W książce znajdują się wzmianki o pierwszych właścicielach miejscowości położonych w Gminie Tczew. Zaprezentowano dawne nazwy miejscowości, które przez wieki ulegały zmianom, niekiedy bardzo istotnym. Autor przedstawił obszerny opis dziejów danej wsi, na podstawie którego możemy poznać zwyczaje i życie codzienne jej mieszkańców w minionych epokach, a także topografię, zabudowę, życie duchowne, szkolnictwo oraz rozwój gospodarki. Książka została napisana przystępnym językiem i na pewno posłuży młodym pokoleniom do szerzenia wiedzy na temat historii lokalnej oraz wzbudzi zainteresowanie do zagłębienia jej tajemnic.  Z klei dla miłośników historii regionalnej  może stać się postulatem badawczym.

Z uwagi na osobiste problemy, Pan Krzysztof Halicki, autor książki nie dojechał na uroczystość. O książce opowiedziała pani Anna Krykowska, nauczycielka historii, która właśnie na podstawie tej książki przygotowała z uczniami część artystyczną.  W imieniu autora Pani Anna złożyła podziękowania osobom, które udzielały pomocy, rady i wszelkich konsultacji w trakcie pisania książki. Uczestnicy uroczystości mogli otrzymać egzemplarz książki z podpisem Wójta Gminy Tczew Romana Rezmerowskiego. Dla zainteresowanych książka dostępna jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Swarożynie, a także w bibliotekach szkolnych gminy Tczew oraz Urzędzie Gminy w Tczewie.


Zdjęcia