Ulica Krótka w miejscowości Turze podczas remontu.

Turze - przebudowa ulic Kościelnej i Krótkiej

W centrum wsi Turze prowadzone są prace drogowe. Realizowana inwestycja dotyczy przebudowy ulic Krótkiej i Kościelnej. Do tej pory rozebrano nawierzchnię drogi oraz chodniki. Zostało wykonane korytowanie oraz położono dolne warstwy konstrukcyjne. Przebudowano cześci gazociągu wzdłuż drogi. Inwestycja przewiduje przebudowę ulic o łącznej długości ok 500 mb. W ramach przebudowy wykonana zostanie jezdnia o szerokości 5,5 m oraz chodnik o szerokości 1,5-2,0 m wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Ponadto zadanie przewiduje przebudowę dwóch odcinków gazociągu oraz wykonanie przyłącza gazu. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z mieszanki bitumicznej. Zgodnie z umową, termin realizacji zadania przewiduje się na październik 2017. Koszt inwestycji to kwota 736 140,12 zł. 

Zdjęcia