Spotkanie z sołtysami z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa.

Spotkanie z sołtysami

W środę 15 marca br. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, który obchodzony jest 11 marca. Wójt Gminy Tczew Roman Rezmerowski osobiście podziękował Sołtysom za działalność na rzecz swoich miejscowości i wyraził słowa uznania za ich pracę i zaangażowanie na rzecz poprawy jakości życia społecznego Gminy. Z tej okazji gospodarze wsi otrzymali drobne upominki. Do życzeń dołączyli się także Sekretarz Gminy Joanna Szlicht, Skarbnik Gminy Barbara Wichman oraz Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Augustyniak.

Spotkanie było także okazją do omówienia bieżących spraw dotyczących Sołectw.

Z sołtysami spotkał się przedstawiciel firmy Geckonet, który zaprezentował oferowane przez firmę usługi  związane z szerokopasmowym internetem. Spotkanie miało na celu zasięgnięcia opinii od sołtysów, czy jest zapotrzebowanie na takie usługi oraz zapoznanie uczestników spotkania na czym będą polegały inwestycje wykonywane przez firmę na terenie gminy, jeśli Wójt wyda zgodę na postawienie masztów na obiektach gminnych. Sołtysi wyrazili zainteresowanie, zgłaszając problemy z internetem w poszczególnych sołectwach.  


W spotkaniu uczestniczył również Jacek Walkowiak, dyrektor gimnazjum w Dąbrówce, który przedstawił sołtysom zmiany wynikające z reformy oświaty. Od pierwszego września 2017 r. Gimnazjum przekształcone zostanie w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi i klasami gimnazjalnymi, aż do ich wygaszenia w 2019 roku. Obwód szkolny obejmuje miejscowości: Szpęgawa, Dąbrówka, Mieścin, Rokitki i Łukocin. Dyrektor zwrócił się z prośbą do sołtysów o zachęcenie mieszkańców do zapisywania dzieci do szkoły w Dąbrówce. Dyrektor przedstawił również pomysł na utworzenie w Dąbrówce Liceum Ogólnokształcącego. Koncepcja ta pojawiła się po rozmowach z rodzicami, którzy sygnalizowali zainteresowanie taką placówką w gminie. Aktualnie zbierane są podpisy osób popierających utworzenie liceum.
Podczas spotkania przedstawiono także kalendarz imprez organizowanych przez Urząd Gminy w 2017 roku oraz poruszono temat związany z wykaszaniem traw na gminnych terenach.

Zdjęcia