Tutaj powinien być opis

Dyrektor SP Miłobądz zaprasza na Dzień Otwarty 21.03.2017

Dyrektor i pracownicy Szkoły Podstawowej w Miłobądzu zapraszają

na DZIEŃ OTWARTY,

21 marca 2017 r. w godzinach od 16:00 do 18:00.


W programie przewidziano:

- występy artystyczne uczniów,

- zajęcia tematyczne,

- stacje zadaniowe w salach lekcyjnych (mały astronom, muzyk, rzeźbiarz, kucharz, artysta, czytelnik, sportowiec),

- porady specjalistów: logopedy, pedagoga, oligofrenopedagoga, pedagoga - tarapeuty,

- prezentacje w pracowniach lekcyjnych: historycznej, przyrodniczej, komputerowej i salach językowych,

- zabawy sportowe w sali gimnastycznej,

- kawiarenka „Pod krokusem”.

Zdjęcia