dzień sołtysa  - kwiaty

Dzień Sołtysa

11 marca, obchodzony jest Dzień Sołtysa. Jest to świetna okazja do wyrażenia szacunku dla sołtysów, a także podziękowania za ich ciężką pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności gminy. Od 1990 roku sołtys jest jednostką pomocniczą organu wykonawczego gminy. W naszej gminie jest 26 sołtysów.

Dobry "gospodarz wsi" na bieżąco reaguje na potrzeby w swoim sołectwie, zabiega o inwestycje, integruje mieszkańców, potrafi zorganizować wsparcie dla osób starszych i samotnych, niepełnosprawnych lub mniej zaradnych życiowo. Najważniejszą sprawą sołtysa jest rozwiązywanie palących problemów w sołectwach. Sołtys pełni również funkcję pośrednika pomiędzy organami gminy, a mieszkańcami. "Sołtysowanie", jak każda aktywność społeczna, może dawać wiele satysfakcji, sprawiać, że człowiek czuje się spełniony i potrzebny.

Bycie Sołtysem to przede wszystkim trud, wyzwania, wyrzeczenia i ciężka praca. Doceniając rolę Sołtysów jako liderów lokalnej społeczności Wójt Gminy Tczew Roman Rezmerowski z okazji Dnia Sołtysa składa najlepsze życzenia zdrowia i pomyślności, wielu sukcesów i satysfakcji w pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz wszystkiego co najlepsze zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Zdjęcia