Tutaj powinien być opis

Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa 01-17.03.2017

Urząd Statystyczny w Gdańsku informuje, że od 1 do 17 marca 2017 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa.

*Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S).


Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

* samodzielnie wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1-5 marca 2017 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl ,

* rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 6-17 marca 2017 r.

* rozmowę z ankieterem statystycznym w trakcie wywiadu bezpośredniego w dniach 6-17 marca 2017 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

* samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 1-9 marca 2017 r. dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,

* rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 10-17 marca 2017 r.


Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-18). Ankieterzy statystyczni bezpośrednio rozmawiający z respondentami będą okazywać legitymację ze zdjęciem.


Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm.

Zdjęcia