zdjęcie przekazanie nowego samochodu dla OSP Gniszewo

Przekazanie nowego samochodu dla OSP GniszewoWyposażenie w sprzęt ochotniczych straży pożarnych w gminie Tczew poprawia się dzięki realizacji wielu przedsięwzięć. W ostatnim czasie władze gminy przeznaczyły duże nakłady finansowe na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne. Jednym z największych wydatków był zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki z miejscowości Gniszewo.

W ubiegłą sobotę (25.02) odbyło się uroczyste przekazanie samochodu. Wójt Gminy Tczew, podkreślając zaangażowanie wielu osób w realizację przedsięwzięcia, z radością przekazał kluczyki do nowego samochodu. Z kolei kapelan strażaków ks. Piotr Malinowski poświęcił pojazd.

Dzięki dobrej współpracy Gminy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Marszałkiem Województwa Pomorskiego udało się pozyskać środki finansowe na zakup samochodu. Z budżetu Gminy Tczew na ten cel zostało przeznaczone prawie 570 000,00 zł. Z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i MSWiA  jednostka OSP Gniszewo otrzymała kwotę 170 000,00 zł. Z kolei Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał kwotę 45 450,00 zł. Koszt całkowity samochodu opiewał na kwotę 784 740,00 zł

Strażacy ochotnicy posiadają wiedzę i umiejętności wsparte pełnym poświęcenia zaangażowaniem, jednak dla efektywności ich działań muszą dysponować odpowiednim sprzętem. Zakup nowoczesnego samochodu pozwoli na szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań ratowniczych, jak również wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Nowy samochód przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa na obszarze powiatu tczewskiego w oparciu o krajowy system ratowniczo – gaśniczy. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniszewie włączona jest od 1995 r. w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Zdjęcia