Tutaj powinien być opis

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych - zbliża się termin składania oświadczeń za rok 2016.

Urząd Gminy w Tczewie przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Tczew, że z dniem 31 stycznia 2017 roku upływa termin na złożenie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2016 oraz dokonania opłaty I raty za korzystanie z ww. zezwoleń.


Załączniki

Zdjęcia