herb gminy Tczew

XXXIII Sesja Rady Gminy Tczew

                                                                                         Tczew, dnia 24.01.2017r.

Przewodniczący  Rady
Gminy Tczew
                                                                                                                                                                                                                                   
                                              ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew


                                                  zwołuję
                                             XXXIII Sesję Rady Gminy Tczew
                                            na dzień 31 stycznia 2017r. godz. 10.00
                                            w budynku Urzędu Gminy Tczew
                                             przy ul. Lecha 12, sala Nr 12

Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Interpelacje radnych.
4.    Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.    Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Społeczno- Oświatowej i Rolnictwa Rady Gminy Tczew na rok 2017.
- sprawozdanie z działalności komisji za rok 2016.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tczew na rok 2017.
- sprawozdanie z działalności komisji za rok 2016.
7.    Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Tczew za rok 2016.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
9.     Informacje, wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.


Zdjęcia