Tutaj powinien być opis

Zajęcia dla dzieci w Bałdowie.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z sołectwa Bałdowo na zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne (gry, zabawy, konkursy). Spotkania odbywać się będą w czasie ferii zimowych od 17 do 27 stycznia 2017 r. w godzinach 14:00 – 17:00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Bałdowo.

Zajęcia odbywać się będą w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017.

 

 

Zaprasza

Sołtys i rada sołecka sołectwa Bałdowo

Zdjęcia