Tutaj powinien być opis

Rozstrzygnięcie Konkursu na Szopkę Betlejemską i Kartkę Bożonarodzeniową

W ostatnią Niedzielę Adwentu w Parafii Turze miało miejsce rozstrzygnięcie Konkursu na Szopkę Betlejemską i Kartkę Bożonarodzeniową. Konkurs był ogłoszony 6 listopada 2016 r. i przewidywał zgłaszanie prac do 4 grudnia 2016 r. w trzech kategoriach wiekowych i tematycznych. Dwie pierwsze kategorie dotyczyły projektów kartek świątecznych: I Kategoria dzieci do 13 lat i II Kategoria dzieci starsze i młodzież. Natomiast III Kategoria konkursowa dotyczyła szopek, które miały być pracami rodzinnymi.

W wyznaczonym terminie zgłoszono do Konkursu 7 Szopek i 15 projektów kartek w I Kategorii oraz 1 projekt w II Kategorii wiekowej. Ze zgłoszonych prac urządzono wystawę, która była prezentowana w dniach od 11 do 18 grudnia 2016 r. w Kościele parafialnym w Turzu. Komisja Konkursowa zebrała się w piątek 16 grudnia w składzie p. Jerzy Jakusz, artysta plastyk, p. Barbara Jakusz, pedagog oraz Ks. Mirosław Przechowski, proboszcz, i wyłoniła laureatów Konkursu. W kategorii rodzinnej I miejsce przyznano szopce wykonanej z nietypowego materiału, tj. makaronu i w sposób niezwykle staranny – pracę zgłosiła Alicja Falińska wraz z rodzicami; II miejsce zajęła szopka zgłoszona przez siostry z rodziny Hejnowskich – doceniono wkład pracy ręcznej i charakterystyczne wykorzystanie sznurka jako elementu kompozycji; na III miejscu znalazły się dwie szopki przedstawiające tradycyjny wzorzec, ale złożone z elementów wykonanych samodzielnie i urzekające estetyką. Autorami tych prac są Szymon Bednarek wraz z rodzicami oraz Julia Kasprzycka wraz z rodzicami. W II kategorii zgłoszono tylko jedną pracę – był to projekt kartki świątecznej wykonany przez Paulinę Paśko z Dalwina. Natomiast młodsi uczestnicy Konkursu zgłosili dużo więcej prac, z których wyróżniono trzy: na pierwszym miejscu pracę Marysi Węsierskiej za oryginalną technikę wycinankową, na drugim pracę Dominika Przybysz, jednego z najmłodszych uczestników, za pomysłowość rysunku umieszczonego na kartce, oraz pracę Julii Ziobroń za precyzję i staranność wykonania. Wyniki Konkursu zostały ogłoszone w niedzielę, 18 grudnia 2016 r. w Kościele Parafialnym w Turzu wobec wszystkich zgromadzonych na Mszy Św. Autorom wyróżnionych prac wręczono nagrody, a pozostałym uczestnikom upominki za udział w Konkursie.

/opr. xmp/

Zdjęcia