Tutaj powinien być opis

Spotkanie z sołtysami

Wójt Gminy Tczew zorganizował 16 grudnia br. w Urzędzie Gminy w Tczewie spotkanie z sołtysami. Miało ono na celu zapoznanie przedstawicieli społeczności lokalnej z istotnymi dla mieszkańców gminy tematami. Wójt Roman Rezmerowski omówił projekt budżetu wyliczając zaplanowane zadania do zrealizowania na rok przyszły. Sekretarz Joanna Szlicht omówiła zagadnienia związane z zimowym utrzymaniem dróg. Rozmawiano także o sprawach bieżących w poszczególnych sołectwach. Na zakończenie spotkania Wójt złożył sołtysom życzenia świąteczno-noworoczne oraz wręczył świąteczne upominki.

Zdjęcia