logo Lokalnej Grupy działania Wstęga Kociewia

Kolejne nabory za nami

Kolejne nabory za nami


W dniach 1-16 grudnia 2016 r. Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na działania w ramach trzech przedsięwzięć. Były to już kolejne nabory ogłoszone w ramach środków PROW na lata 2014-2020.


Dofinansowania przeznaczone były dla samorządów lokalnych i innych podmiotów publicznych oraz dla organizacji pozarządowych. Nabory dotyczyły następujących przedsięwzięć:

nabór 2/2016: .„Dla was i dla nas”, czyli budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

nabór 3/2016: „Razem możemy więcej i lepiej”, czyli zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań organizowanych na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej - cykle wydarzeń o charakterze kulturalnym, w tym związane z zachowaniem dziedzictwa i ochrony środowiska

nabór 4/2016: „Razem możemy więcej i lepiej”, czyli zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań organizowanych na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej - szkolenie animatorów życia społecznego

Łącznie wpłynęło siedem wniosków w wszystkich naborach. Już w początku przyszłego roku odbędzie się posiedzenie Rady Programowej, która podda wnioski ocenie zgodności z lokalną strategią rozwoju i PROW.

Natomiast na przełomie stycznia i lutego 2017 roku Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” ogłaszać będzie kolejne nabory wniosków związane z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 58 562 71 43, bądź e-mailem: lgd@wstega-kociewia.pl

Zdjęcia