logo gminy

Informacja o dowozach mieszkańców do GOPS-u


Informujemy, iż od nowego roku nie będą wykonywane kursy samochodu dowożącego mieszkańców do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dowożenie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej miało odbywać się na okres przejściowy, w momencie przeniesienia siedziby GOPS-u z Tczewa do Gniszewa. Kursy odbywały się dwa razy w tygodniu przez prawie trzy lata. Z uwagi na organizację pracy Urzędu dowozy muszą zostać odwołane. Ostatni kurs samochodu będzie 28.12.2016 r.

Zdjęcia