Pies

Właściwe traktowanie zwierząt

Zwierzę należy traktować w sposób humanitarny, czyli uwzględniając potrzeby zwierzęcia oraz zapewniając mu opiekę oraz ochronę. Osoba utrzymująca zwierzę domowe ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała oraz odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. Zabronione jest puszczanie psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania, które umożliwi identyfikację ich właściciela lub opiekuna. Nie dotyczy to terenu prywatnego, ogrodzonego w sposób uniemożliwiający psu wyjście. Zabrania się nabywania zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach a także psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli. Zakaz ten nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których celem działania jest ochrona zwierząt. Ponadto prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Zgodnie z wykazem ras psów uznawanych za agresywne do ras tych należą: amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący i owczarek kaukaski. Zabronione jest znęcanie się nad zwierzętami, przez które należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień zwierzęcia. Znęcaniem się jest umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia wykonywanie w innym celu niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów. Znęcaniem się jest bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn, złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt, utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach lub klatkach uniemożliwiającym im zachowanie naturalnej pozycji, porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu, utrzymywanie zwierząt bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku. Skuteczną i humanitarną metodą zapobiegania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, jest sterylizacja i kastracja. Jest to obecnie najskuteczniejsza metoda eliminacji nadpopulacji oraz ograniczania bezdomności zwierząt.

Zdjęcia