Tutaj powinien być opis

Poszerzenie drogi i budowa chodnika w Rokitkach przy ul. Leśnej

W centrum wsi Rokitki prowadzone są prace drogowe. Realizowana inwestycja dotyczy ulicy Leśnej. W ramach zadania poszerzony zostanie wjazd na ulicę Leśną oraz wybudowany zostanie chodnik na odcinku 180 metrów. Wjazd ze skrzyżowania był zbyt wąski a widoczność ograniczała skarpa znajdująca się blisko pasa drogowego. Poszerzenie wjazdu w ulicę Leśną było możliwe dzięki wykupieniu przez Gminę Tczew części prywatnej działki i usunięciu kłopotliwej skarpy. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Koszt inwestycji jest przewidziany na blisko 200 tyś. zł.  Zadanie potrwa do 10 grudnia br.

 

Zdjęcia