Monitoring Rynku Pracy

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie w końcu września 2016 r. wyniosła 3131 osób i była o 131 osób niższa niż w poprzednim miesiącu.


Stopa bezrobocia w końcu sierpnia 2016 r. kształtowała się na poziomie 8,2 % w stosunku do ludności aktywnej zawodowo. W porównaniu do sytuacji sprzed miesiąca wysokość tego wskaźnika utrzymała się na tym samym poziomie. W lipcu 2016 r. stopa bezrobocia wynosiła 8,2 %.


20161024144838_tab1.jpg


Liczba pełnoletnich mieszkańców Gminy Tczew wynosi 10279 osób, spośród tego osób bezrobotnych jest 376, co stanowi  ok 3,8 % mieszkańców gminy mogących podjąć zatrudnienie.


20161024145036_tab2.jpg


Osoby bezrobotne dzielimy na wybrane kategorie, w których sytuacja wygląda następująco: 

20161024145826_tab3.jpg


We wrześniu br. do urzędu pracy wpłynęło ogółem 967 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 35 więcej niż w poprzednim miesiącu. Zakłady pracy z sektora prywatnego zgłosiły 95,1% wszystkich wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (920), natomiast 44 (4,6)% miejsca dotyczyły pracy subsydiowanej (m.in. Funduszu Pracy).


20161024145940_tab4.jpg

Zdjęcia