Zobacz również


 

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tczew w 2018 roku.

 

 


 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tczew w 2018 roku 


 
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi 

 

 


 

Zarządzenie nr 96/2017 Wójta Gminy Tczew z dnia 30.06.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w formie wsparcia z budżetu Gminy Tczew.

 

 


 

Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Tczew z dnia 20.06.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w formie wsparcia z budżetu Gminy Tczew. zobacz

 

 


 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tczew w 2017 roku. zobacz

 

 


 


Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tczew w 2017 roku. zobacz

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tczew w 2017 roku. zobacz


 Zarządzenie nr 35/2017 Wójta Gminy Tczew z dnia 28.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w formie wsparcia z budżetu Gminy Tczew. zobacz


 
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tczew w 2017 roku.  zobacz


 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tczew w 2017 roku.  zobacz