Zobacz również


Protokół Komisji Statutowej z dnia 23 października 2017 r. z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tczew dotyczących projektów zmian w statutach sołectw  pobierz


Obwieszczenie dotyczące przebudowy ulicy Tczewskiej w Rokitkach  pobierz


Obwieszczenie Starosty Tczewskiego o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy ulicy Tczewskiej w Rokitach   pobierz 


Obwieszczenie starosty w sprawie pozwolenia na budowę na wniosek DOVISTA Sp. z o.o.    pobierz