Zobacz również

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji zbiornikowej gazu płynnego.


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie dot. wszczęcia postępowania  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.


Informacja o stwierdzeniu nabycia spadku po Aleksandrze Wierzba i Mariannie Wierzba w związku z toczącym się postępowaniem sygn. akt I Ns 785/17


Protokół Komisji Statutowej z dnia 23 października 2017 r. z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tczew dotyczących projektów zmian w statutach sołectw  pobierz


Obwieszczenie dotyczące przebudowy ulicy Tczewskiej w Rokitkach  pobierz


Obwieszczenie Starosty Tczewskiego o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy ulicy Tczewskiej w Rokitach   pobierz 


Obwieszczenie starosty w sprawie pozwolenia na budowę na wniosek DOVISTA Sp. z o.o.    pobierz