Zobacz również

Sołtys


wendt_romanjpg [120x181]


Roman Wendt
– urodził się w 1959 roku w Pszczółkach. Od dzieciństwa zamieszkuje we wsi Malenin, gdzie od roku 1987 samodzielnie prowadzi gospodarstwo rolne. Szkołę Podstawową ukończył w Miłobądzu w 1974 roku. Naukę kontynuował w Zespole Szkół Ogrodniczych, a następnie w Technikum Ogrodniczym w Pruszczu Gdańskim. Pracę rozpoczął 01.04.1980 r. w Kombinacie PGR Malinowo w Tczewie. W latach 1982-1984 odbył służbę wojskową w Jednostce Lotniczej, uzyskując stopień starszego kaprala. Po skończeniu służby wojskowej kontynuował pracę w Kombinacie PGR Malinowo do roku 1986 r. Związany ze środowiskiem wiejskim w 1976 roku zainicjował założenie Koła LZS „Jaguar” Malenin. Od 1990 roku jest radnym gminy Tczew. W tym samym roku społeczeństwo wsi Malenin wybrało go na sołtysa. Od wielu lat jest gorącym zwolennikiem wszelkich inicjatyw społecznych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców swojego sołectwa, jak i całej gminy ( budowa sieci telefonicznej, wodno – kanalizacyjnej, gazyfikacji, rozbudowy szkół, placów zabaw, boisk sportowych, świetlic, dróg i chodników).

www.malenin.gmina-tczew.pl

 

tel. 668392024