Zobacz również

SOŁTYS

      Bożena Wagga sołtys sołectwa Wędkowy. Lat 46, posiada wykształcenie średnie. Od 22 lat mieszka we wsi Wędkowy. Wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o pow.37 ha. Jest matką sześciorga dzieci- pięciu synów i jednej córki. W wolnych chwilach lubi poczytać dobrą książkę.

tel. 501-053-898