Zobacz również

20120925142055_kgwtczewskielakijpg [300x256]

 

Koło Gospodyń Wiejskich Tczewskie Łąki

Koło zostało reaktywowane w 2010 roku. Obecnie w Kole jest 21 członkiń, które tworzą wspólnie zgrany zespół. Przewodniczącą jest Iwona Kończyńska. Panie chętnie angażują się w organizację różnych inicjatyw społecznych oraz biorą udział w corocznych festynach i dożynkach. Mimo krótkiego stażu mają już na swoim koncie kilka sukcesów. W 2011 roku zdobyły pierwsze miejsca na szczeblu gminnym, a potem powiatowym w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Rok 2012 również obfitował w sukcesy- zwycięstwo w V Gminnym Turnieju KGW w Szczerbięcinie oraz w powiatowych eliminacjach w Bukowcu. Przed gospodyniami stoi nie lada wyzwanie. W marcu 2013 r. KGW Tczewskie Łąki będzie reprezentowało powiat tczewski w Sztumie na Wojewódzkim Turnieju KGW, a w czerwcu będzie gospodarzem Gminnego Turnieju KGW.