Zobacz również

20120925123300_kgwdalwinjpg [300x274]

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W DALWINIE


Koło Gospodyń Wiejskich w Dalwinie na podstawie posiadanej dokumentacji zostało założone w roku 1967. Funkcje przewodniczących w minionych latach pełniły: Irena Andersz, Irena Paśko, Stanisława Kasprzycka, Urszula Krause. Koło wówczas skupiało 20-30 członkiń i zajmowało się sprawami i problemami społecznymi. Organizowało Dzieciniec na czas wzmożonych prac w gospodarstwie (żniwa, wykopki). Rozprowadzało pisklęta ptactwa domowego, drzewka i krzewy owocowe oraz byliny, cebule kwiatowe i krzewy ozdobne do upiększania ogrodów i obejść gospodarskich. Z roku na rok posesje w Dalwinie piękniały. Gospodynie organizowały wycieczki szkoleniowo-krajoznawcze oraz kursy i szkolenia, które wzbogacały wiedzę pań. Odbywały się również liczne spotkania takie jak Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, wieczorki pogadanek. Przez pewien czas Koło istniało, ale nie było tak aktywne.
W czerwcu 2005 r. Koło zostało reaktywowane, przewodniczącą została Olga Białecka, a od kwietnia 2006 r. jej obowiązki przejęła Małgorzata Pikula. Koło skupia 20 członkiń i nadal czynnie uczestniczy w życiu społecznym. Ponadto członkinie chętnie wyjeżdżają na Obchody Dni Ziemi Tczewskiej, Turnieje KGW oraz inne konkursy i imprezy. Aktywnie uczestniczyły również w Dożynkach Wojewódzkich 2006 r. w Lubaniu. Wyjazdy, w których uczestniczą dają im możliwość bliższego poznania kultury Kociewia. Jest to sposób na integrację i nowe znajomości. Każdy taki wyjazd to szansa i możliwość zwiększenia budżetu koła po przez sprzedaż wyrobów kulinarnych i rękodzieł. Koło było również inicjatorem Warsztatów Bukieciarskich. Panie z terenu gminy Tczew, które uczestniczyły w szkoleniach, zdobyte umiejętności wykorzystują w życiu codziennym, a niektóre w zawodowym. Gospodynie organizują również imprezy z okazji Dnia Kobiet i Dnia Dziecka, a w przyszłości chcą poszerzyć cykl spotkań z mieszkańcami. Dodatkowo zajmują się planowaniem dla dzieci i młodzieży zimowisk oraz półkolonii połączonych z ciekawymi warsztatami przekazującymi wiedzę i kulturę regionu.  Koło mobilizuje również młodzież do aktywnego działania. Panie chciałyby przekazać tradycje regionu kociewskiego, aby przetrwała wiele pokoleń. Gospodynie są bardzo wdzięczne wszystkim osobom, które wspierają ich działania doradztwem i wsparciem finansowym oraz rzeczowym.

Osiągnięcia:

2006 I miejsce w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

 

show_imagephp_file_name20120926121641_1dalwinjpgikatcms_fotoiwidth600ilangpljpg [300x225]