Zobacz również

20130109155035_swarozynnjpg [300x264]

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SWAROŻYN

Ochotnicza Straż Pożarna w Swarożynie powstała w 1933 roku, a od 27 maja 2009 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Funkcjonowanie w KSRG nakłada na jednostkę OSP obowiązek zapewnienia nienagannej dyspozycyjności, szkolenia I wyposażenia w sprzęt techniczny, rozszerza obszar działania jednostki na obszar powiatu. Na bazie jednostki od stycznia 2009 roku został utworzony czasowy posterunek przeciwpożarowy, w którym stacjonuje jeden zastęp z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Tczewie. Utworzenie posterunku ma pozytywny wpływ na poprawę zabezpieczenia operacyjnego głównie obszaru autostrady przez skrócenie czasu dojazdu do miejsca zdarzenia.
Jednostka posiada najnowocześniejszy system selektywnego wywoływania i przywoływania zamontowanego w 2006 roku. W 2007 roku przy udziale gminy strażacy wyremontowali pomieszczenia strażnicy: świetlicę, pomieszczenia gospodarcze i łazienki.
Jednostka dysponuje dwoma wozami ratowniczymi: STAR 244 GBA i IVECO DAILY.

Prezes – Łukasz Kuśmierczyk,
Naczelnik – Roman Jankowski,
Konserwator – Krzysztof Trocha

 

kjpg [300x199]  show_imagephpjpg [300x199]

showj_imagephpjpg [300x199]